در کنار شماییم

ارتباط با ما

آدرس محل شرکت : آزادگان جنوب احمد آباد مستوفی – بعد از میدان پارسا – خیابان انقلاب – خیابان احسانی راد – مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب ، مرکز رشد واحدهای فناور واحد ۲۱۰

 ۰۲۱۵۶۲۷۷۱۶۷ – ۰۹۱۰۵۳۸۳۰۷۹​​​​​​​

آدرس محل شرکت : آزادگان جنوب احمد آباد مستوفی – بعد از میدان پارسا – خیابان انقلاب – خیابان احسانی راد – مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب ، مرکز رشد واحدهای فناور واحد ۲۱۰

تلفن کارخانه : ۰۲۱۵۶۲۷۷۲۳۳

Damtebkoshan@gmail.com - Erfanmanesh@yahoo.com

درخواست مشاوره