مقایسه ی تأثیر واکسن دوگانه ی استرپتوکوکوزیس ایرانی و واکسن خارجی بر شاخص‌های رشد و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان

مقایسه ی تأثیر واکسن دوگانه ی استرپتوکوکوزیس ایرانی و واکسن خارجی بر شاخص‌های رشد و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان
استرپتوكوكوزيس / لاکتوکوکوزیس بیماری مهم صنعت آبزی‌پروری به‌ویژه قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykis)است. امروزه قزل‌آلای رنگین‌کمان یکی از مهم‌ترین گونه‌هاي اقتصادي است که در جهان‌پرورش داده می‌شود. مشخصه‌هایی که سبب برتري این ماهی می‌شود شامل سازگاري با تراکم بالا در شرایط پرورشی، مقاومت در برابر شرایط نامطلوب محیطی، سازگاري خوب با تغذیهٔ،  دستی و داشتن افزایش رشد بالا است. افزایش نیاز براي تولید قزل‌آلا رنگین‌کمان منتج به پرورش متراکم ماهیان گردیده …
ادامه مطلب

پیامدهای مصرف بی رویه‌ی آنتی‌بیوتیک‌ها در آبزیان

پیامدهای مصرف بی رویه‌ی آنتی‌بیوتیک‌ها در آبزیان
رشد روز افزون جمعیت نیاز به افزایش منابع پروتئینی در جهان باعث شده است. یکی از راه‌های تامین پروتئین پرورش آبزیان با روش‌های نوین است. از آنجایی که پرورش متراکم با بیماری‌های عفونی همراه است پرورش‌دهندگان برای حل این مشکل از آنتی‌بیوتیک‌ها به میزان زیاد استفاده میکنند که در کشورمان به طور عمده خارج از نظارت مراجع ذی صلاح است. در طول بیش از ۷۰ سال با مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها، باکتری‌ها مقاوم …
ادامه مطلب

قوانین و مقرات مربوط به استفاده از واکسن در آبزی پروری

قوانین و مقرات مربوط به استفاده از واکسن در آبزی پروری
جمعیت کره زمین تا سال ۲۰۵۰ از مرز .۹ ۶ میلیارد نفر خواهد گذشت. محدودیت خاک منابع آبی کشاورزی و گرم شدن کره زمین باعث گردیده است که روز به روز توجه به تامین غذا از منابع دریائی بیشتر شود با توجه به محدودیت صید پیش بینی می گردد تا سال ۲۰۱۸ میزان تولید آبزیان پرورشی از ذخایر دریایی پیشی گیرد و از رقم ۶۲ میلیون تن در سال ۲۰۱۲ …
ادامه مطلب

موضوعات