مقایسه ی تأثیر واکسن دوگانه ی استرپتوکوکوزیس ایرانی و واکسن خارجی بر شاخص‌های رشد و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان

مقایسه ی تأثیر واکسن دوگانه ی استرپتوکوکوزیس ایرانی و واکسن خارجی بر شاخص‌های رشد و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان
استرپتوكوكوزيس / لاکتوکوکوزیس بیماری مهم صنعت آبزی‌پروری به‌ویژه قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykis)است. امروزه قزل‌آلای رنگین‌کمان یکی از مهم‌ترین گونه‌هاي اقتصادي است که در جهان‌پرورش داده می‌شود. مشخصه‌هایی که سبب برتري این ماهی می‌شود شامل سازگاري با تراکم بالا در شرایط پرورشی، مقاومت در برابر شرایط نامطلوب محیطی، سازگاري خوب با تغذیهٔ،  دستی و داشتن افزایش رشد بالا است. افزایش نیاز براي تولید قزل‌آلا رنگین‌کمان منتج به پرورش متراکم ماهیان گردیده …
ادامه مطلب

موضوعات